Vill du veta hur dina kunder upplever ditt företag?

Gör en kundundersökning direkt via webben

Vi är ett oberoende företag som gör kundundersökningar åt olika företag. Vi tar fram ett enkelt formulär som dina kunder snabbt kan fylla i antingen via PC eller via kundens egen mobiltelefon. Du bestämmer själv vilka frågor som just du tycker är relevanta för just din verksamhet. Vi levererar statistik och kundens svar på ett enkelt sätt så att du kan utvärdera hur kunden upplever ert företag.

Kontakta oss idag för en offert på info@ivaluate.se.